Môn Toán Lớp 6 5/9.7/13-30/23+6/9.5/13+7/23

Question

Môn Toán Lớp 6 5/9.7/13-30/23+6/9.5/13+7/23 Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
5 tháng 2022-11-11T23:55:42+00:00 2 Answers 0 views 0

Môn Toán Lớp 6 5/9.7/13-30/23+6/9.5/13+7/23

Question

Môn Toán Lớp 6 5/9.7/13-30/23+6/9.5/13+7/23 Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Madelyn 5 tháng 2022-11-09T07:00:07+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-11-09T07:01:47+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  $\frac{5}{9}$. $\frac{7}{13}$ -$\frac{30}{23}$+$\frac{6}{9}$ .$\frac{5}{13}$ +$\frac{7}{23}$ 

  =$\frac{35}{117}$ -$\frac{30}{23}$ +$\frac{10}{39}$ +$\frac{7}{23}$

  =($\frac{-30}{23}$+$\frac{7}{23}$)+( $\frac{35}{117}$ +$\frac{10}{39}$ )

  =-1+$\frac{5}{9}$ =$\frac{-4}{9}$ 

  0
  2022-11-09T07:02:06+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  5/9.7/13-30/23+6/9.5/13+7/23

  = 5/13.7/9+6/9.5/13+7/23

  =5/13.(7/9+6/9)-7/23

  =5/13.13/9-7/23

  =5/9-7/23

  =-4/9

  Ko bít đúng ko đâu nha

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )