Môn Toán Lớp 6 -500 . 70 + (-500) . 30 x + x = 10

Question

Môn Toán Lớp 6 -500 . 70 + (-500) . 30
x + x = 10 Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Katherine 7 tháng 2022-08-20T12:16:17+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-08-20T12:17:37+00:00

    -500 . 70 + (-500) . 30

  = -500 . (70 + 30)

  = -500 .     100

  =   -50000     

  x + x = 10

   x . 2 = 10

   x      = 10 : 2

   x      =     5

 1. minhuyen
  0
  2022-08-20T12:17:57+00:00

  -500 . 70 + (-500) . 30

  =-500( 70 + 30 )

  =-500.100=-50000

  x + x = 10

  2x = 10

  x = 10 : 2

  x = 5

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )