Môn Toán Lớp 6 8) Học sinh lớp 6C khi xếp hàng 2, hàng 3 đều thừa 1 nguười, hàng 4, hàng 8 dều thừa 3 người. Biết số học sinh lớp đó trong khoảng từ 3

Question

Môn Toán Lớp 6 8) Học sinh lớp 6C khi xếp hàng 2, hàng 3 đều thừa 1 nguười, hàng 4, hàng 8 dều thừa 3 người. Biết số học sinh lớp đó trong khoảng từ 35 đến 60. Tính số học sinh lớp 6C.
Giải giúp bài 8 đi mn Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-toan-lop-6-8-hoc-sinh-lop-6c-khi-ep-hang-2-hang-3-deu-thua-1-nguuoi-hang-4-hang-8-deu-thua-3

in progress 0
Margaret 4 tháng 2022-11-21T16:11:00+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-11-21T16:12:26+00:00

  Gọi số học là a 

  Vì: khi xếp hàng 2, hàng 3 đều thừa một người, hàng 4, hàng 8 đều thừa 3 người 

  => a + 5  2, 3, 4, 8 

  => a + 5 BCNN(2, 3, 4, 8) và 35 ≤ a ≤ 60

  Ta có 

  2 = 2

  3 = 3

  4 = 22

  8 = 23

  BCNN(2, 3, 4, 8) = 23 . 3 = 24 

  a + 5 B(24) = {0; 24; 48; 72;…)

  => a = {19; 43; 69;..}

  Vì: 35 ≤ a ≤ 60

  Nên a = 43

  Vậy số học sinh của lớp 6C là 43 học sinh

   

  0
  2022-11-21T16:12:39+00:00

  Đáp án:

   a=43

  Giải thích các bước giải:

  Gọi a là số học sinh lớp 6C (a∈N*) 

  Khi xếp hàng 2 hàng 3 đều thừa 1 người; hàng 4 hàng 8 thừa 3 người và 35<a<60

  a-1 chia hết cho 2 

  a-1 chia hết cho 3

  a-3 chia hết cho 4

  a-3 chia hết cho 8

  ⇒ a+5 chia hết 2;3;4;8

  ⇒a+5 ∈ BC(2;3;4;8)

  Có 2=2

  3=3

  4=2²

  8=2³

  ⇒BCNN = 2³.3=24

  ⇒a+5∈BC(2;3;4;8)=B(24)={0;24;48;72;…}

  Do a∈N*⇒a∈{19;43;67;…}

  Mà 35<a<60⇒a=43

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )