Môn Toán Lớp 6 a) -5/6 – 120/25 < x < -7/15. 9/14 b) (-5/3)^3 < X < -24/35 . -5/6 chú thích: "/" là phần "^" là mũ

Question

Môn Toán Lớp 6 a) -5/6 – 120/25 < x < -7/15. 9/14 b) (-5/3)^3 < X < -24/35 . -5/6 chú thích: "/" là phần "^" là mũ "." là nhân Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Parker 4 ngày 2022-05-09T01:42:11+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-05-09T01:43:29+00:00

  Đáp ánGiải thích các bước giải:

  `a)-5/6-120/25<x<(-7/15).9/14`

  `=>-5/6-24/5<x<-3/10`

  `=>-169/30<x<-9/30`

  `=>-169<x<-9`

  `b,(-5/3)^3<x<(-24/35).(-5/6)`

  `=>-125/27<x<4/7`

  `=>-875/189<x<108/189`

  `=>-875<x<108`

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )