Môn Toán Lớp 6 a) 70 – 5 . ( x – 3 ) = 45 ; b) 10 + 2 . x = 4 mũ 5 : 4³

Question

Môn Toán Lớp 6 a) 70 – 5 . ( x – 3 ) = 45 ; b) 10 + 2 . x = 4 mũ 5 : 4³ Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Parker 11 tháng 2022-04-08T14:42:59+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-04-08T14:44:27+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải: từ bước 2 , 70-5x+15=45

  -5x=45-15-70

  -5x=-40

  x=8

  0
  2022-04-08T14:44:37+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải:

  $\eqalign{
  & a,70{\rm{ }} – {\rm{ }}5{\rm{ }}.{\rm{ }}\left( {{\rm{ }}x{\rm{ }} – {\rm{ }}3{\rm{ }}} \right){\rm{ }} = {\rm{ }}45 \cr
  & 5(x – 3) = 70 – 45 \cr
  & x – 3 = 5 \cr
  & x = 8 \cr
  & b,10 + 2x = {4^5}:{4^3} \cr
  & 10 + 2x = {4^{5 – 3}} \cr
  & 2x = {4^2} – 10 \cr
  & 2x = 16 – 10 = 6 \cr
  & x = 3 \cr} $

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )