Môn Toán Lớp 6 a) Khi chia một phân số cho 0,5 ta chỉ việc nhân số đó cho 2. b) Hãy tìm hiểu cách làm tương tự khi chia một số cho 0,25 ; cho 0,125. C

Question

Môn Toán Lớp 6 a) Khi chia một phân số cho 0,5 ta chỉ việc nhân số đó cho 2.
b) Hãy tìm hiểu cách làm tương tự khi chia một số cho 0,25 ; cho 0,125. Cho các ví dụ minh họa
Giúp mik! Mik cần gấp!!! Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Savannah 4 tháng 2022-01-13T08:01:25+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-01-13T08:03:01+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   a) VD : 1/4 : 0,5 

  = 1/4 : 1/2

  = 1/4 × 2 ( nghịch đảo )

  =1/2

  b)0,25= 1/4

  –> chia cho 0,25 cũng là chìa cho 1/4 ( tức là nhân với 4) 

  Tương tự : 0,125= 1/8

  —> chia cho 0,125 cũng là chia cho 1/8 ( cũng tức là nhân với 8)

  0
  2022-01-13T08:03:06+00:00

  `\text{a) Vì chia cho 0,5 là chia 1/2 mà nhân nghịch đảo là nhân 2.}`

  `\text{b) Chia 0,25 là nhân cho 4, chia 0,125 là nhân cho 8.}`

  `2` `:` `0,5` `=` `2` `:` `1/2` `=` `2` `×` `2` `=` `4`

  `2` `:` `0,25` `=` `2` `:` `1/4` `=` `2` `×` `4` `=` `8`

  `2` `:` `0,125` `=` `2` `:` `1/8` `=` `2` `×` `8` `=` `16`

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )