Môn Toán Lớp 6 a,Thế nào là góc vuông?,góc nhọn?,góc tù? cho ví dụ? b,Hãy cho biết mỗi câu dưới đây đúng hay sai? a,Góc có số đo 135o là góc nhọn b,Gó

Question

Môn Toán Lớp 6 a,Thế nào là góc vuông?,góc nhọn?,góc tù? cho ví dụ?
b,Hãy cho biết mỗi câu dưới đây đúng hay sai?
a,Góc có số đo 135o là góc nhọn
b,Góc có số đo 75o là góc tù
c,Góc có số đo 90o là góc bẹt
d,Góc có số đo 180o là góc vuông
e,Góc có số đo 1v là góc nhọn
g,Một góc nhỏ hơn góc bẹt thì phải là góc tù Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Bella 17 phút 2022-07-30T09:48:35+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-07-30T09:50:02+00:00

  Đáp án: góc vuông là góc có số đo bằng 90 độ

  góc nhọn có số đo nhỏ hơn 90 độ 

  góc tù có số đo lớn hơn 90 độ

  b,

  a,S

  b,S

  c,S

  d,S

  e,D

  g,S

   

  mon-toan-lop-6-a-the-nao-la-goc-vuong-goc-nhon-goc-tu-cho-vi-du-b-hay-cho-biet-moi-cau-duoi-day

  0
  2022-07-30T09:50:32+00:00

  a, -Góc vuông là góc có số đo bằng 90 độ

     -Góc nhọn là góc nhỏ hơn góc vuông

     -Góc tù là góc lớn hơn góc vuông

  VD: Một góc có số đo là 120 độ thì góc đó là góc tù vì 120>90

  b,đúng hay sai

  a. sai ( vì 135o > 90o nên là góc tù)

  b.sai ( vì 75o < 90o nên là góc nhọn)

  c.sai ( vì góc bẹt có số đo bằng 180o)

  d.sai ( vì góc có số đo 180o là góc bẹt)

  e.đúng

  g.sai ( vì có thể là góc vuông hoặc góc nhọn)

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )