Môn Toán Lớp 6 a/ Thế nào là số nguyên tố ? Cho ví dụ 2 số nguyên tố lớn hơn 30 b/ Thế nào là hợp số ? Trong các số 0;1;2;3;4;55;6, số nào là hợp số

Question

Môn Toán Lớp 6 a/ Thế nào là số nguyên tố ? Cho ví dụ 2 số nguyên tố lớn hơn 30
b/ Thế nào là hợp số ? Trong các số 0;1;2;3;4;55;6, số nào là hợp số Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Eden 4 tháng 2022-01-06T20:33:51+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-01-06T20:34:56+00:00

  Giải thích các bước giải:

  Số nguyên tố là các số chỉ có ước là `1` và chính nó:
  `VD:31;37;41;…`
  Hợp số là các số có 2 ước trở lên:
  Trong các số 0;1;2;3;4;55;6, hợp số là:`4;55;6`

  0
  2022-01-06T20:35:39+00:00

  a) Số nguyên tố là số chỉ có thể chia hết cho 1 và chính nó. 2 số nguyên tố lớn hơn 30 là: 31 và 37.

  b) Hợp số là số chia hết cho các số khác ngoài 1 và chính nó. Trong các số 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6, số 2 và số 6 là hợp số.

  #nocopy

  @huyen20095a4

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )