Môn Toán Lớp 6 a)Tìm các ước của:33;81;45 b)Mỗi số sau có bao nhiêu ước:200;720 c)Tìm 2 số tự nhiên liên tiếp biết tích bằng:2450 d)tìm 2 số tự nhiên

Question

Môn Toán Lớp 6 a)Tìm các ước của:33;81;45
b)Mỗi số sau có bao nhiêu ước:200;720
c)Tìm 2 số tự nhiên liên tiếp biết tích bằng:2450
d)tìm 2 số tự nhiên liên tiếp biết tích bằng: 6840 Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Vivian 2 ngày 2022-01-14T21:47:29+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-01-14T21:48:41+00:00

  a) Ư(33) = {1; 3; 11; 33;}

      Ư(81) = {1; 3; 9; 81 }

      Ư (45) = {1; 3;5;9;15}

  b) 200 có 24 ước

      720 có 30 ước

  c) 2450 = 49.50

  d) 6840 = 18.19.20

   $#Mirais$

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )