Môn Toán Lớp 6 Ai biết giải giúp mình với ạ. Em cần gấp, em cảm ơn ạ ????❤️

Question

Môn Toán Lớp 6 Ai biết giải giúp mình với ạ. Em cần gấp, em cảm ơn ạ ????❤️ Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-toan-lop-6-ai-biet-giai-giup-minh-voi-a-em-can-gap-em-cam-on-a-️

in progress 0
Aubrey 10 phút 2022-09-18T02:44:14+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-18T02:45:23+00:00

  1 ) 

  a, ƯC ( 24, 36 ) = {1; 2; 3; 4; 6; 12}. 

  b,  ƯC ( 60, 140 )= { 1; 2; 4; 5; 6; 10; 20)

  2 ) 

  a, ƯCLN ( 3, 24 ) = 2³×3 = 24

  b, ƯCLN ( 8, 1 , 32 ) = 2^5 = 32

  c,  ƯCLN ( 36 , 72 ) = 2³×3² = 72

  d,  ƯCLN ( 24, 96, 120 ) = 2^5 ×3×5 = 480

  3 ) 

  a, ƯCLN ( 56 , 140 ) = 7 × 2³= 56

  b, ƯCLN ( 90, 135,270 ) = 5×3³×2 = 270

  Cre : @@LynhLynh

   

  0
  2022-09-18T02:45:24+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  `1`

  `a) Ta có : 24 = 2^3 . 3 ; 36 = 2^2 . 3^2`

  `⇒ ƯCLN(24,36) = 2^2 . 3 = 12`

  `⇒ ƯC(24,36) = Ư(12) = {-12 ; -6 ; – 4 ; -3 ; -2; -1 ; 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 6 ; 12}`

  `b) Ta có :  60 = 2^2 . 3 . 5 ; 140 = 2^2 . 5 . 7`

  `⇒ ƯCLN(60,140) = 2^2 . 5 = 20`

  `⇒ ƯC(60,140) = Ư(20) = {-20 ; -10 ; – 5 ; -2 ; -1 ; 1 ; 2 ; 5 ; 10 ; 20}`

  `2`

  $\text{a) ƯCLN(3,24) = 3 ( vì 24 $\vdots$ 3)}$

  $\text{b) ƯCLN(8,1,32) = 1 ( vì số nào cũng chia hết cho 1)}$

  $\text{c) ƯCLN(36,72) = 1 ( vì 72 $\vdots$ 36)}$

  $\text{d) ƯCLN(24,96,120) = 24 (vì 96 và 120 đều $\vdots$ 24)}$

  3`

  $\text{a) Ta có: 56  =  2^3 . 7 ; 140 = 2^2 . 5 . 7}$

  `⇒ ƯCLN(56,140) = 2^2 . 7 = 28`

  $\text{b) Ta có: 90 = 2 . 3^2 . 5 ; 235 = 3^3 . 5 ; 270 = 2 . 3^3 . 5}$

  `⇒ ƯCLN(90,135,270) = 3^2 . 5 = 45`

  `4`

  $\text{a) Ta có : 16 = 2^4 ; 24 = 2^3 . 3 }$

  `⇒ ƯCLN(16,24) = 2^3 = 8 ⇒ ƯC(16,24) = Ư(8) = {-8 ; -4 ; -2 ; -1 ; 1 ; 2 ; 4 ; 8}`

  $\text{b) Ta có : 180 = 2^2 . 3^2 . 5 ; 234 = 2 . 3^2 . 13}$

  $\text{⇒ ƯCLN(180,234) = 2 . 3^2 = 18 ⇒ ƯC(180,234) = Ư(18) = {-18 ; -9 ; – 6 ; -3 ; – 2 ; -1 ; 1 ; 2 ; 3 ; 6 ; 9 ; 18}}$

  `c) 60 = 2^2 . 3 . 5 ; 90 = 2 . 3^2 . 5; 135 = 3^3 . 5`

  `⇒ ƯCLN(60,90,135)  =  3 . 5 = 15 ⇒ ƯC(60,90,135) = Ư(15) = {-15 ; -5 ; – 3 ; -1 ; 1 ; 3 ; 5 ; 15}`

  `5`

  `a) 28/36 = 7/9`

  `b) 63/90 = 7/10 `

  `c) 40/120 = 1/3`

  `6`

  $\text{Có bằng nhau :}$

  $\text{Vì : Ta rút gọn : }$

  $\text{$\dfrac{60}{135}$ = $\dfrac{4}{9}$ mà $\dfrac{4}{9}$ = $\dfrac{4}{9}$ ⇒ bằng nhau}$

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )