Môn Toán Lớp 6 Ai giúp mik 2 bài này với

Question

Môn Toán Lớp 6 Ai giúp mik 2 bài này với Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-toan-lop-6-ai-giup-mik-2-bai-nay-voi

in progress 0
Kennedy 6 phút 2022-07-25T16:36:57+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-07-25T16:38:32+00:00

  Đáp án + Giải thích các bước giải:

   `3)`

                        Giải:

  `a)` Số học sinh giỏi của lớp đó là:

      `45 . 1/5 = 9` (học sinh)

  Số học sinh khá của lớp đó là:

      `9 : 3/7 =  21` (học sinh)

  Số học sinh trung bình của lớp đó là:

     `45 – (9 + 21) = 15` (học sinh)

  `b)` Số học sinh khá chiếm số phần trăm số học sinh cả lớp là:

           $\dfrac{21.100}{45}$ `%` `≈ 46,7%`

  Vậy: `a) HSG: 9 HS`

          `HSK: 21 HS`

          `HSTB: 15 HS`

  `b)` Số học sinh khá chiếm `46,7%` số học sinh cả lớp

  `4)`

  `a)` Tia `Ot` có nằm giữa hai tia `Ox` và `Oy`, vì trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia `Ox,` có `\hat{xOy} > \hat{xOt} (110° > 40°)`

  `b)` Vì tia `Ot` nằm giữa hai tia `Ox` và `Oy` (theo câu `a)` nên ta có:

       `\hat{xOt} + \hat{yOt} = \hat{xOy}`

  Thay số: `40° + \hat{yOt} = 110°`

                 `=>`    `\hat{yOt} = 110° – 40° = 70°`

  `c)` Vì tia `Oz` là tia đối của tia `Ox` nên `\hat{xOz}` là góc bẹt hay `\hat{xOz} =` `180°`

  Vì tia `Oy` nằm giữa hai tia `Ox` và `Oz` nên:

          `\hat{xOy} + \hat{zOy} = \hat{xOz}`

  T/số: `110° + \hat{zOy} = 180°` (là hai góc kề bù)

                `=>` `\hat{zOy} = 180° – 110° = 70°`

  `d)` `-` Tia `Oy` là tia phân giác của `\hat{zOt},` vì:

  `+` Tia `Oy` nằm giữa hai tia `Oz` và `Ot`

  `+` `\hat{yOt} = \hat{zOy} (= 70°)`

  CHÚC BẠN HỌC TỐT!

  mon-toan-lop-6-ai-giup-mik-2-bai-nay-voi

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )