Môn Toán Lớp 6 Ai giúp mình với tìm x nha (105-x):2^5=3^0+1

Question

Môn Toán Lớp 6 Ai giúp mình với tìm x nha
(105-x):2^5=3^0+1 Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Kylie 6 phút 2022-09-19T12:17:44+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-19T12:19:06+00:00

  $( 105 – x ) : 2^{5} = 3^{0} + 1$
  ⇔ $( 105 – x ) : 32 = 1 + 1$
  ⇔ $105 – x = 2 . 32$
  ⇔ $105 – x = 64$
  ⇔ $x = 105 – 64$
  ⇔ $x = 41$

  0
  2022-09-19T12:19:16+00:00

  <=> (105-x) : 32 = 1 + 1

  <=> 105 – x = 2 * 32

  <=> x = 105 – 2 * 32 = 41

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )