Môn Toán Lớp 6 b1 : Viết gọn các tích sau dưới dạng lũy thừa. a) 4.4.4.4.4 b)10.10.10.100 c)2.4.8.8.8.8 d)x.x.x.x helpppppppppppp

Question

Môn Toán Lớp 6 b1 : Viết gọn các tích sau dưới dạng lũy thừa.
a) 4.4.4.4.4
b)10.10.10.100
c)2.4.8.8.8.8
d)x.x.x.x
helpppppppppppp Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Elliana 20 phút 2022-07-15T04:09:20+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-07-15T04:10:34+00:00

  Bài:1

  a,

  `4.4.4.4.4`

  `=4^5` (có 5 lần thừa số 4)

  b,

  `10.10.10.100`

  `=10.10.10. 10^2`

  `=10^5` (có 5 lần thừa số 10)

  c,

  `2.4.8.8.8.8`

  `=2. 2^2. 2^3 .2^3. 2^3. 2^3`

  `=2^(1+2+3+3+3+3)`

  `=2^15` 

  d,

  `x.x.x.x`

  `=x^4` (có 4 lần thừa số x)

   

  0
  2022-07-15T04:10:41+00:00

  Trình bày lời giải:

  Bài `1.`
  `a)`
  `\underbrace{4.4.4.4.4}_{\text{có 5 thừa số 4}}=4^5`
  `b)`
  `10.10.10.100=\underbrace{10.10.10.10.10}_{text{có 5 thừa số 10}}=10^5`
  `c)`
  `2.4.8.8.8.8=2.2^2 . 2^3 . 2^3 . 2^3 . 2^3=2^(1+2+3+3+3+3)=2^15`
  `d)`
  `\underbrace{x.x.x.x}_{\text{có 4 thừa số x}}=x^4`

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )