Môn Toán Lớp 6 Bài 1; Tìm số nguyên x,biết a,13-|x| =|-4| b,|x|-3+6=16 c,35-|2x-1|=14 d|3x-2|+5=9-x

Question

Môn Toán Lớp 6 Bài 1; Tìm số nguyên x,biết
a,13-|x| =|-4|
b,|x|-3+6=16
c,35-|2x-1|=14
d|3x-2|+5=9-x Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Natalia 1 tuần 2022-09-18T21:34:51+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-18T21:36:26+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

  mon-toan-lop-6-bai-1-tim-so-nguyen-biet-a-13-4-b-3-6-16-c-35-2-1-14-d-3-2-5-9

  0
  2022-09-18T21:36:30+00:00

  $a) 13 – | x | = | -4 |$

  $⇒ 13 – | x | = 4$

  $⇒ | x | = 13 – 4$

  $⇒ | x | = 9$

  $⇒\left[ \begin{array}{l}x=9\\x=-9\end{array} \right. $

  $b) | x | – 3 + 6 = 16$

  $⇒ | x | – 3 = 16 – 6 $

  $⇒ | x | -3 = 10$

  $⇒ | x | = 10 + 3$

  $⇒ | x | = 13$

  $⇒\left[ \begin{array}{l}x=13\\x=-13\end{array} \right.$

  $c) 35 – | 2x – 1 | = 14$

  $⇒ | 2x – 1 | = 35 – 14$

  $⇒ | 2x – 1 | = 21$

  $⇒\left[ \begin{array}{l}| 2x – 1 | = 21\\| 2x – 1 | = -21\end{array} \right.$

  $⇒\left[ \begin{array}{l}x=20\\x=-11\end{array} \right.$

  $d) | 3x – 2 | + 5 = 9 – x$

  $⇒ | 3x – 2 | = 4 – x$

  $⇒ 3x – 2 = 4 – x$ hoặc $3x – 2 = x – 4$

  $⇒ 3x + x = 4 + 2$ hoặc $3x – x = -4 + 2$

  $⇒ 4x = 6$ hoặc $2x = – 2$

  $x = 1,5$ hoặc $1$

  $⇒ x ∈ Z$ nên $x = -1$

   

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )