Môn Toán Lớp 6 Bài 1: Tìm x số nguyên bt: 15-(13+x)=x-(23-17) Bài 2: Tìm số nguyên x viết: a) x+2 là số nguyên dương nhỏ nhất b) x +5 là số nguyên âm

Question

Môn Toán Lớp 6 Bài 1: Tìm x số nguyên bt:
15-(13+x)=x-(23-17)
Bài 2: Tìm số nguyên x viết:
a) x+2 là số nguyên dương nhỏ nhất
b) x +5 là số nguyên âm nhỏ nhất có 2 chữ số
c) x-7 là số nguyên âm lớn nhất có hai chữ số
d) 10-x là số nguyên âm lớn nhất Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Athena 1 tuần 2022-05-07T12:03:58+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-05-07T12:05:09+00:00

  15-(13+x)=x-(23-17)

  ⇒15-13-x=x-6

  ⇒2x=8

  ⇒x=4

   bài 2

  a)trong tập hợp các số nguyên dương số 1 là số nhỏ nhất

  gọi số x cần tìm là

  x+2=1

  x=1-2

  x=-1

  b)trong tập hợp hợp số nguyên âm số -99 là số nhỏ nhất

  gọi số x là

  x+5=-99

  x=-99-5

  x=-104

  c)số nguyên âm lớn nhất có hai chữ số là -10

  gọi số x là

  x-7=-10

  x=-10+7

  x=-(10-7)

  x=3

  d)số nguyên âm lớn nhất là -1

  gọi số x là

  10-x=-1

  x=10-(-1)

  x=11

  xin hay nhất

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )