Môn Toán Lớp 6 Bài 1: Tìm số tự nhiên x sao cho a. 15 chia hết cho ( x-1) b. ( x+7) chia hết cho ( x +2) c. ( x + 4 ) chia hết cho ( x + 1)

Question

Môn Toán Lớp 6 Bài 1: Tìm số tự nhiên x sao cho
a. 15 chia hết cho ( x-1)
b. ( x+7) chia hết cho ( x +2)
c. ( x + 4 ) chia hết cho ( x + 1) Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Cora 2 ngày 2022-01-14T15:15:24+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-01-14T15:16:26+00:00

  @Magic_  

  a)

  Ta có : `15 \vdots x – 1`

  ⇒ `x-1 ∈ Ư(15)={±1 ; ±3 ; ±5 ; ±15}`

  ⇒ `x ∈ {2 ; 0 ; 4 ; (-4) ; 6 ; (-6) ; 16 ; (-16)}`

  b)

  Ta có : `(x+7) \vdots (x+2)`

  ⇒ `(x+2) + 5 \vdots (x+2)`

  ⇒ `5 \vdots x+2`

  ⇒ `x+2 ∈ Ư(5)={±1 ; ±5}`

  ⇒ `x ∈ {(-1) ; (-3) ; 3 ; (-7)}`

  c)

  Ta có :

  `(x+4) \vdots (x+1)`

  ⇒ `(x+1) + 3 \vdots (x+1)`

  ⇒ ` 3 \vdots (x+1)`

  ⇒  `(x+1) ∈ Ư(3)={±1 ; ±3}`

  ⇒ `x ∈ {0 ; (-2) ; 2 ; (-4)}` 

  0
  2022-01-14T15:16:58+00:00

  `a)15vdots(x-1)`

  `=>x-1∈Ư(15)`

  `Ư(15)={1;3;5;15}`

  `=>x∈{2;4;6;16}`

  `b)(x+7)vdots(x+2)`

  `=>(x+2)+5vdots(x+2)`

  `=>5vdots(x+2)`

  `=>x+2∈Ư(5)`

  `Ư(5)={1;5}`

  `=>x∈{-1;3}`

  Vì `x∈N=>x=3`

  `c)(x+4)vdots(x+1)`

  `=>(x+1)+3vdots(x+1)`

  `=>3vdots(x+1)`

  `=>x+1∈Ư(3)`

  `Ư(3)={1;3}`

  `=>x∈{0;2}`

  CHÚC BẠN HỌC TỐT!!!

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )