Môn Toán Lớp 6 Bài 1: Tìm: ƯC (30,45) ƯC (100,125) ƯC (30,180) Tìm: BC (1000,25) BC (5,6,7) BC (18,54) Bài 2: Khối

Question

Môn Toán Lớp 6 Bài 1:
Tìm: ƯC (30,45)
ƯC (100,125)
ƯC (30,180)
Tìm: BC (1000,25)
BC (5,6,7)
BC (18,54)
Bài 2: Khối 6 của một trường chưa tới 400 học sinh,khi xếp thành 10 hàng,12,15 đều dư 3 học sinh nhưng khi xếp thành 11 hàng thì vừa đủ.Tính số học sinh khối 6?
Lm giúp e vs ạ
E đg cần gấp,ai nhanh e cho hay nhất ạ! Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Margaret 4 ngày 2022-05-09T01:41:48+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-05-09T01:42:48+00:00

  Đáp án + Giải thích các bước giải:

  Bài 1:

  $ƯC_{(30;45)}$ 

  Ta có:

  $30=2.3.5$

  $45=3^{2}.5$

  $ƯCLN_{(30;45)}=3.5=15$

  $ƯC_{(30;45)}$=$Ư_{(15)}$={1;3;5;15}

  $ƯC_{(100;125)}$

  Ta có:

  100=$2^{2}$.$5^{2}$

  125=$5^{3}$

  $ƯCLN_{(100;125)}$=$5^{2}$=25

  $ƯC_{(100;125)}$=$Ư_{(25)}$={1;5;25}

  $ƯC_{(30;180)}$

  Ta có:

  30=2.3.5

  180=$2^{2}$.$3^{2}$.5

  $ƯCLN_{(30;180)}$=2.3.5=30

  $ƯC_{(30;180)}$=$Ư_{(30)}={1;2;3;5;6;10;15;30}

  $BC_{(1000,25)}$

  Ta có:

  1000=$2^{3}$.$5^{3}$

  25=$5^{2}$

  $BCNN_{(1000,25)}$=$2^{3}$.$5^{3}$=1000

  $BC_{(1000,25)}$=$B_{(1000)}={0;1000;2000;3000;4000;…}

  $BC_{(5;6;7)}$

  Ta có:

  5=1.5

  6=2.3

  7=1.7

  $BCNN_{(5;6;7)}$=1.2.3.5.7=210

  $BC_{(5;6;7)}$=$B_{(210)}$={0;210;420;630;840;…}

  $BC_{(18;54)}$

  Ta có:

  18=2.$3^{2}$

  54=2.$3^{3}$

  $BCNN_{(18;54)}$=2.$3^{3}$=54

  $BC_{(18;54)}$=$B{(54)$}$={0;54;108;162;…}

  Bài 2:

  Bài giải:

  Gọi a là số học sinh của khối $6 (a ∈ N* và a<400)$

  Do khi xếp hàng $10,12,15$ thì đều dư 3 học sinh

  ⇒ $(a-3) ⋮ 10,12,15$

  Do đó $(a-3) ∈ BC_{(10,12,15)}$

  Ta có:

  10=2.5

  12=$2^{2}$.3

  15=3.5

  $BCNN_{(10,12,15)}$=$2^{2}$.3.5=60

  $(a-3)$∈$BCNN_{(10,12,15)}$=$B_{(60)}$=${0,60;120;180;240;300;360;420;…}$

  $⇒a∈{3;63;123;183;243;303;363;423;…}$

  Do $a⋮11$ và $a<400 ⇒ a=363$ 

  Chúc bạn mãi học tốt, thi tốt được điểm cao nha!  🙂  😉 :3

  Cố gắng lên nha!

  Cho mình xin 5 sao, cảm ơn và câu trả lời hay nhất nha xin bạn đó mình đang cày cho nhóm!

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )