Môn Toán Lớp 6 Bài 1 : Tìm ƯCLN và BCNN của 100 ; 150 ; 125 Bài 2 : Tìm ƯC , BC của 100 , 150 , 125 Bài 3 : Tìm ƯCLN ; BCNN ; ƯC , BC của a ) 124

Question

Môn Toán Lớp 6 Bài 1 : Tìm ƯCLN và BCNN của 100 ; 150 ; 125
Bài 2 : Tìm ƯC , BC của 100 , 150 , 125
Bài 3 : Tìm ƯCLN ; BCNN ; ƯC , BC của
a ) 124 và 55 b ) 122 ; 84 và 126 c ) 10 ; 30 ; 50 d ) 124 ; 84 ; 320 e ) 12 ; 24 ; 48 f ) 120 ; 300 ; 250
Bài 8 : Một đội y tế có 24 bác sĩ , 108 y tá . Có thể chia đội y tế đó nhiều nhất thành mấy tổ để các bác sĩ cũng như y tá được chia đều vào mỗi tổ .
Bài 12 : Một đơn vị bộ đội khi xếp hàng 20 ; 25 ; 30 đều dư 15 , nhưng xếp hàng 41 vừa đủ . Tính số người của đơn vị đó biết rằng số người chưa đến 1000 người .
GIÚP MÌNH NHA , MÌNH ĐANG CẦN GẤP LẮM LUN !!^^ TRƯỚC 1H MÌNH PHẢI CÓ RÙI
CẢM ƠN CÁC BẠN RẤT NHIỀU
THANKYOUSOMUCH !!^^
MÌNH SẼ CHO CTLHN NHÉ !!^^ Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Raelynn 1 tuần 2022-01-08T18:55:00+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-01-08T18:56:09+00:00

  Bài 1.

  ƯCLN(100, 150,125)

  100=4.5^2

  150=3.5^2.2

  125=5^3

  ƯCLN(100,150,125)=5^2=25

  ƯC(100,150,125)=Ư(25)={1;5;25}

  BCNN(100,125,150)

  100=4.5^2

  125=5^3

  150=3.5^2.2

  BCNN(100,125,150)=4.5^3.3.2=3000

  BC(100,125,150)=B(3000)={0;3000;6000;9000;12000;15000;….)

  Bài 8.

  Gọi x là cần tìm 

  24 chia hết cho x, 108 chia hết cho x=> x thuộc ƯC(24,108)

  Vì x là lớn nhất =>x =ƯC(24,108)

  24=2^2.6

  108=2^2.3^3

  ƯCLN(24,108)=2^2=4

  ƯC(4)={1;2;4}

  Có thể chia thành 3 tổ

  Vây bác sĩ cũng như y tá là chia thành 3 tổ

   

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )