Môn Toán Lớp 6 Bài 1 : Tính Tổng A= 1+2+3+4+…+2020+2021 B=20+22+24+26+…+2018+2020+2022 C=1.2 + 2.3 + 3.4 +…+98.99

Question

Môn Toán Lớp 6 Bài 1 : Tính Tổng
A= 1+2+3+4+…+2020+2021
B=20+22+24+26+…+2018+2020+2022
C=1.2 + 2.3 + 3.4 +…+98.99 Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Vivian 38 phút 2022-07-25T10:54:08+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

 1. giangnguyen
  0
  2022-07-25T10:55:42+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

  A= 1+2+3+4+…+2020+2021

  Giải

  A có số số hạng là:

  (2021-1)÷1+1=2021

  Tổng của A là:

  (2021+1)×2021÷2=2043231

  Vậy tổng A=2043231

  B=20+22+24+26+…+2018+2020+2022

  Giải

  B có số số hạng là:

  (2022-20)÷2+1=1002(số hạng)

  Tổng của B là:

  (2022+20)×1002÷2=1023042

  Vậy tổng của B=1023042

  C=1.2+2.3+3.4+…+98.99

  3C=1×2×3+2×3×3+…+98×99×3

  =1×2×3+2×3×(4-1)+…+98×99×(100-3)

  =1×2×3+2×3×4-1×2×3+…+98×99×100-97×98×99

  =98×99×100

  ⇒A=$\frac{98×99×100}{3}$=323400

  Vậy A=323400

  0
  2022-07-25T10:55:51+00:00

  a) A​ = 1 + 2 + 3 + 4 + …. + 2020+2021
  Các số hạng: (2021-1):1+1=2021
  Tổng: A=(2021+1) x 2021:2=2043231

  b) 

  B=20+22+24+26+…+2018+2020+2022

  Các số hạng: (2022-20)÷2+1=1002(số hạng)

  Tổng : (2022+20) x 1002÷2=1023042

  c)

  C=1.2+2.3+3.4+…+98.99

  3C=1×2×3+2×3×3+…+98×99×3

  =1×2×3+2×3×(4-1)+…+98×99×(100-3)

  =1×2×3+2×3×4-1×2×3+…+98×99×100-97×98×99

  =98×99×100

  => A=98 x  99 x 100 : 3 = 323400

   

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )