Môn Toán Lớp 6 Bài 10. Cô Lan phụ trách đội cần chia số trái cây trong đó có 80 quả cam, 48 quả quýt và 64 quả mận vào các đĩa bánh kẹo trung thu sao

Question

Môn Toán Lớp 6 Bài 10. Cô Lan phụ trách đội cần chia số trái cây trong đó có 80 quả cam, 48 quả quýt và 64 quả mận vào các đĩa bánh kẹo trung thu sao cho số quả mỗi loại trong các đĩa đều bằng nhau. Hỏi có thể chia thành nhiều nhất bao nhiêu đĩa? Khi đó mỗi đĩa có bao nhiêu trái mỗi loại?
Trả lời giúp em ạ Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Kylie 1 giờ 2022-09-18T16:40:43+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-18T16:41:56+00:00

  Gọi số đĩa chia được nhiều nhất là `x (` đĩa `, x ∈ N** )`

  Vì chia `80` quả cam `,48` quả quýt và `64` quả mận vào các đĩa bánh kẹo vào các đĩa đều bằng nhau nên `80 vdots x , 48 vdots x , 64 vdots x`

  `⇒ x ∈ ƯC( 80 ; 48 ; 64 )`

  Mà cần tìm số đĩa nhiều nhất `⇒ x ∈ ƯCLN( 80 ; 48 ; 64 )`

  Ta có `: 80 = 2^4 . 5`

              `48 = 2^4 . 3`

              `64 = 2^6`

  `⇒ ƯCLN( 80 ; 48 ; 64 ) = 2^4 = 16`

      Mỗi đĩa có `:`

  `-` Cam `80 : 16 = 5` quả

  `-` Quýt `48 : 16 = 3` quả

  `-` Mận `64 : 16 = 4` quả

  Vậy `,` số đĩa chia được nhiều nhất là `16` đĩa `,` mỗi đĩa có `5` quả cam `, 3` quả quýt `, 4` quả mận `.`

  0
  2022-09-18T16:42:17+00:00

  Đáp án:

  Có thể chia thành nhiều nhất 16 đĩa

  Khi đó, mỗi đĩa có :

  80 : 16 = 5 quả cam

  48 : 16 = 3 quả quýt

  64 : 16 = 4 quả mận

  Giải thích các bước giải:

   Gọi a là số đĩa bằng nhau ( a thuộc N*)

  Theo bài ra => 80 ⁝ a

                           48 ⁝ a

                           64 ⁝ a

  => a thuộc ƯC(80;48;64)

  Mà a lớn nhất =>a = ƯCLN(80;48;64)

  Lại có

  80=$2^{4}$ . 5

  48=$2^{4}$ . 3

  64=$2^{6}$

  =>ƯCLN(80;48;64)=$2^{4}$=16

  =>a = 16

  =>Có thể chia thành nhiều nhất 16 đĩa

  Khi đó, mỗi đĩa có :

  80 : 16 = 5 quả cam

  48 : 16 = 3 quả quýt

  64 : 16 = 4 quả mận

  Xin ctlhn, 5*. Cảm ơn

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )