Môn Toán Lớp 6 Bài 2:a)Tìm a,b biết a+b=162 và ƯCLN(a,b)=18 b)Tìm a,b biết a+b=162 và BCNN (a,b)=300,ƯCLN(a,b)=15 please trả lời đầy đủ

Question

Môn Toán Lớp 6 Bài 2:a)Tìm a,b biết a+b=162 và ƯCLN(a,b)=18
b)Tìm a,b biết a+b=162 và BCNN (a,b)=300,ƯCLN(a,b)=15
please trả lời đầy đủ Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Melody 4 ngày 2022-05-09T01:50:59+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-05-09T01:52:14+00:00

  Đáp án:

  ⇒  [k=5⇒a=5.18=90n=4⇒b=4.18=72  

   [k=6⇒a=6.18=108n=3.⇒b=3.18=54 

   [k=7⇒a=7.18=126n=2⇒b=2.18=36 

   

  Giải thích các bước giải:

   vì ước chung

  0
  2022-05-09T01:52:57+00:00

  Bạn tham khảo : 

  $(a)$

  Theo đề bài ta có :

  $a+b = 162$

  $ƯCLN(a,b) = 18$

  + Vì $ƯCLN(a,b) = 18$ 

  ⇒ $a  \vdots  15$ ⇒$a = 18 . k$

  ⇒ $b \vdots  15$ ⇒ $b = 18 . n$                 $[k,m ∈ N ;   k > m ; ƯCLN ( k,m)] = 1$

  mà $a+b = 162$

  ⇒ $18. k + 18.n = 162$

  ⇒ $ 18. (k+n) = 162$

  ⇒ $  k + n      = 162 : 18$    

  ⇒ $k+n          = 9$ 

  mà $k>n$ 

  ⇒  \(\left[ \begin{array}{l}k= 5 ⇒ a = 5.18 = 90\\n=4 ⇒ b=4.18 = 72\end{array} \right.\)  

  ⇒ \(\left[ \begin{array}{l}k=6 ⇒ a= 6.18=108\\n=3.⇒ b = 3.18 = 54\end{array} \right.\) 

  ⇒ \(\left[ \begin{array}{l}k=7 ⇒ a = 7.18=126 \\n=2 ⇒ b = 2.18 = 36\end{array} \right.\) 

  ⇒ \(\left[ \begin{array}{l}k=8 ⇒ a = 8.18=144\\n=1 ⇒ b = 1.18 = 18\end{array} \right.\)  

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )