Môn Toán Lớp 6 Bài 5: Cho tập hợp A = {a, b, c}. Viết tất cả các tập hợp con của A. Bài 6: Tập hợp B gồm tất cả các số tự nhiên có 3 chữ số chia hết

Question

Môn Toán Lớp 6 Bài 5: Cho tập hợp A = {a, b, c}. Viết tất cả các tập hợp con của A.
Bài 6: Tập hợp B gồm tất cả các số tự nhiên có 3 chữ số chia hết cho 2, 3, 5, 9. Hỏi tập hợp B có bao nhiêu phần tử? Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Bella 26 phút 2022-09-24T03:58:29+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-24T03:59:56+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  5Các tập hợp con của tập hợp A gồm có:

  Tập hợp không có phần tử nào: 0

  Các tập hợp gồm một phần tử: {a}, {b}, {c}, {d}.

  Các tập hợp có hai phần tử: {a, b}, {a, c}, {a, d}, {b, c}, {b, đ}, {c, d}

  Các tập hợp có ba phần tử: {a, b, c}, {a, b, d}, {a, c, d}, {b, c, d}.

  Các tập hợp có bôn phần tử: {a, b, c, d}.

  Tống cộng có 16 tập hợp là tập hợp con của tập hợp A.

  6

  Để chia hết cho 2,5 ta có tận cùng là 0

  Để chia hết cho 3,9 tổng các chưa số phải chia hết

  Số lớn nhất có 3 chữ số chia hết cho 2, 3, 5, 9là990

  Số bé nhất có 3 chưa số chia hết cho 2, 3, 5, 9là180

  Số phần tử là

  (990-180):90+1=10phần tử)

  Vây ……………….

  Xin hay nhất nha

  @tienhan

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )