Môn Toán Lớp 6 Bài 9 Trên một bản đồ, khoảng cách giữa 2 điểm A và B là 12 cm.Khoảng cách giữa hai điểm ấy trên thực tế là 60 km Bài 10 Tỉ lệ xích của

Question

Môn Toán Lớp 6 Bài 9 Trên một bản đồ, khoảng cách giữa 2 điểm A và B là 12 cm.Khoảng cách giữa hai điểm ấy trên thực tế là 60 km
Bài 10 Tỉ lệ xích của một bản vẽ là 1:2000.Một cây cầu dài 1200m thì trên bản vẽ cây cầu này dài bao nhiêu ?
Làm hộ nhé Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Audrey 48 phút 2022-09-23T03:37:20+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-23T03:38:44+00:00

  bài 9

  Đổi `60 km = 6000000cm`

  Tỉ lệ xích của bản đồ là :

  `12 : 6000000  = 1/500000 = 1 : 500000 (cm)`

  Đáp số : `1:500000cm`

  bài 10

  Trên bản vẽ cây cầu này dài :

  `1200 xx 1 : 2000 =0,6 (m)`

  Đáp số : `0,6m`

   

  0
  2022-09-23T03:38:52+00:00

  Bài `9 :`  Đổi `: 60` `km = 6000000` `cm`

  `**` Nếu đề bài `9` yêu cầu tính tỉ lệ xích bản đồ `:`

      Tỉ lệ xích của bản đồ đó là `:`

     `12 : 6000000 = 1 : 500 000`

                      Đáp số `:` `1 : 500 000 .`

  `**` Nếu đề bài `9` yêu cầu tìm chiều dài trên bản bồ bị thu nhỏ bao nhiêu lần so với thực tế `.`

       Chiều dài cây cầu bị thu nhỏ số lần là `:`

          `6000000 : 12 = 500 000 (` lần `)`

                             Đáp số `: 500 000` lần `.`

  Bài `10 :`

      Độ dài của cây cầu trên bản đồ là `:`

         `1200 : 2000 = 0,6 ( m )`

                       Đáp số `: 0,6` `m .`

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )