Môn Toán Lớp 6 bài của Euler: Xuất phát từ n cái kẹo chia cho m em bé . Hỏi có bao nhiêu cách chia làm được bái làm sư phụ

Question

Môn Toán Lớp 6 bài của Euler: Xuất phát từ n cái kẹo chia cho m em bé . Hỏi có bao nhiêu cách chia
làm được bái làm sư phụ Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Reese 3 tuần 2022-05-06T22:36:14+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-05-06T22:37:21+00:00

  Đáp án:

  Đầu tiên: chọn 47 cái kẹo trong 100 cái chia cho 47 bạn có: A47100A10047 cách
  tiếp theo đánh số 53 cái kẹo còn lại từ 48 —> 100
  có 47 cách chọn bạn nhận kẹo thứ 48
  có 47 cách chọn bạn nhận kẹo thứ 49
  có 47 cách chọn bạn nhận kẹo thứ 100
  Tổng số cách là A47100.4753A10047.4753
  Hình như hơi khác với đáp số 

   

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )