Môn Toán Lớp 6 Bạn An 45000 đồng. An định mua bút bi và bút chì. Giá mỗi chiếc bút bi là 3000 đồng và giá mỗi chiếc bút chì là 4000 đồng. Hỏi An sẽ mu

Question

Môn Toán Lớp 6 Bạn An 45000 đồng. An định mua bút bi và bút chì. Giá mỗi chiếc bút bi là 3000 đồng và giá mỗi chiếc bút chì là 4000 đồng. Hỏi An sẽ mua được nhiều nhất bao nhiêu chiếc bút, nếu:
1) Chỉ mua bút bi?
2) Chỉ mua bút chì?
3) Mua cả 2 loại bút với số lượng như nhau? Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Brielle 2 tháng 2022-03-29T00:56:18+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-03-29T00:58:12+00:00

  1. Nếu chỉ mua bút bi, số bút bi tối đa có thể mua được là: $45000:3000=15$(cây).

  2. Nếu chi mua bút chì, số bút chì tối đa có thể mua được là: $45000:4000=11$ (cây) và thừa 1000.

  3. Tổng số tiền hai loại bút: $3000+4000=7000$.

  Số cặp bút cả 2 loại có thể mua được: $45000:7000=6$ (cặp) và còn dư 3000. Tức mua được 6 cây bút bi, 6 cây bút chì.

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )