Môn Toán Lớp 6 Bạn Nam có 230 viên bi gồm màu xanh và màu đỏ, tính ra thì $\frac{2}{5}$ số bi màu xanh bằng $\frac{3}{4}$ số bi màu đỏ. Hỏi bạn an có

Question

Môn Toán Lớp 6 Bạn Nam có 230 viên bi gồm màu xanh và màu đỏ, tính ra thì $\frac{2}{5}$ số bi màu xanh bằng $\frac{3}{4}$ số bi màu đỏ. Hỏi bạn an có bao nhiêu viên bi mỗi loại? Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Eva 2 tháng 2022-09-24T23:18:04+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-24T23:19:20+00:00

  Tỉ số giữa bi màu xanh và bi màu đỏ là :

  `3/4 : 2/5 = 15/8`

  Coi số bi màu xanh là `15` phần thì số bi màu đỏ là `8` phần như thế

  Tổng số phần bằng nhau là :

  `15 + 8 = 23` ( phần )

  Số bi màu xanh là :

  `230 : 23 × 15 = 150` ( viên )

  Số bi màu đỏ là :

  `230 – 150 = 80`

  Vậy bạn Nam có `150` viên bi màu xanh và `80` viên bi màu đỏ

  `#dtkc`

  0
  2022-09-24T23:19:53+00:00

  Theo bài ra `2/5` số bi xanh bằng `3/4` số bi đỏ tức là `6/15` số bi xanh bằng `6/8` số bi đỏ.

  Coi số bi xanh là `15` phần bằng nhau thì số bi đỏ là `8` phần như thế.

  Tổng số phần bằng nhau là:

  `15 + 8 = 23` (phần)

  Số bi xanh là:

  `230 : 23 × 15 = 150` (viên)

  Số bi đỏ là:

  `230 – 150 = 80` (viên)

  Đáp số: `150` viên bi xanh và `80` viên bi đỏ.

   

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )