Môn Toán Lớp 6 bốn chiếc đong hồ reo chuông tương ứng sau mỗi 5 phút , 10 phut ,15 phút,20 phút . Chúng bắt đầu cùng reo lúc 12 giờ trưa . lần tiếp th

Question

Môn Toán Lớp 6 bốn chiếc đong hồ reo chuông tương ứng sau mỗi 5 phút , 10 phut ,15 phút,20 phút . Chúng bắt đầu cùng reo lúc 12 giờ trưa . lần tiếp theo chúng cùng reo lúc mấy giờ Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Caroline 4 tháng 2022-08-07T09:53:56+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-08-07T09:55:23+00:00

  Đáp án + Giải thích các bước giải

  gọi số cần tìm là : x

  bcnn ( 5 , 10 , 15 , 20 ) = 2^2 x 3 x 5 = 60 ( phút )

  đổi 60 phút = 1 giờ

  lần tiếp theo chúng cùng kêu lúc 1 giờ chiều hay còn gọi là 13 giờ ( 12 + 1 )

   

  0
  2022-08-07T09:55:44+00:00

  Gọi bốn chiếc đồng hồ reo chuông tương ứng sau mỗi 5 phút, 10 phút, 15 phút, 20 phút lần lượt là a, b, c, d.

  Do bốn chiếc dồng hồ cùng reo ⇒ x ∈ BCNN(5; 10; 15; 20) (x là thời gian 4 chiếc đồng hồ cùng reo).

  Ta có: 5=5  ;    10=2.5      ;    15=3.5      ;       20=2².5

  ⇒ BCNN(5; 10; 15; 20) = 2².3.5 = 60.

  ⇒ 60 phút nữa là 4 đồng hồ cùng reo.

  ⇒ 13 giờ là 4 chiếc đồng hồ cùng reo.

  Xin hay nhất ạ!

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )