Môn Toán Lớp 6 Các bạn làm hộ mềnh nhá!!!!

Question

Môn Toán Lớp 6 Các bạn làm hộ mềnh nhá!!!! Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-toan-lop-6-cac-ban-lam-ho-menh-nha

in progress 0
Delilah 2 tháng 2022-03-23T00:25:36+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-03-23T00:26:43+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   a) từ 1 đến 50 có các số là bình phương của 1 số tự nhiên là:

  $1^{2}$=1 ; $2^{2}$=4; $3^{2}$=9; $4^{2}$=16; $5^{2}$=25; $6^{2}$=36; $7^{2}$=49

  b) từ 51 đến 100 có các số là bình phương của 1 số tự nhiên là:

  $8^{2}$=64; $9^{2}$=81 ; $10^{2}$=100

  c) từ 1 đến 50 có các số là lập phương của 1 số tự nhiên là:

  $1^{3}$=1; $2^{3}$=8; $3^{3}$=27

  d) từ 51 đến 100 có các số là lập phương của 1 số tự nhiên là:

  $4^{3}$=64

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )