Môn Toán Lớp 6 Câu 1: Cho 2021 số tự nhiên, trong đó tổng của 5 số bất kì đều là một số lẻ. Hỏi tổng của 2021 số tự nhiên đó là số lẻ hay chẵn? M.n g

Question

Môn Toán Lớp 6 Câu 1: Cho 2021 số tự nhiên, trong đó tổng của 5 số bất kì đều là một số lẻ. Hỏi tổng của 2021 số tự nhiên đó là số lẻ hay chẵn?
M.n giúp e câu 1 và bài đã chụp nhoa!! Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-toan-lop-6-cau-1-cho-2021-so-tu-nhien-trong-do-tong-cua-5-so-bat-ki-deu-la-mot-so-le-hoi-ton

in progress 0
Athena 8 tháng 2022-09-01T08:42:02+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-01T08:43:11+00:00

  Câu 1:                                            

  `2021` có số tự nhiên liên tiếp gồm các số: `0, 1, 2, …, 2021`.

  `=>` Dãy số này có `2021` số hạng.

  – Ta có: Số hạng ở giữa là: `( 2020 + 0 ) : 2 = 1010`.

  – Vì số này là `2021` số tự nhiên liên tiếp cách đều nên ta có: `0 + 2020 = 1 + 2019 = 2 + 2018 = 2020`

  – Trừ số `1010` thì dãy số này có cặp số là: `2020 : 2 = 1010`.

  `=>` Tổng của mỗi cặp số là `2020`.

  `=>` Tổng của `2021` số tự nhiên liên tiếp đầu tiên là: `2020 × 1010 + 1010 = 2041210`.

  `=>` `2041210` là số chẵn.

  @ Rin gửi

  – Xin hay nhất

   

  0
  2022-09-01T08:43:28+00:00

  Đáp án: Số chẵn

  Giải thích các bước giải:

  2021 có số tự nhiên liên tiếp gồm các số: 0, 1, 2, …, 2021.

  Dãy số này có 2021 số hạng.

  Số hạng ở giữa là: (2020 + 0) ÷ 2 = 1010.

  Vì số này là 2021 số tự nhiên liên tiếp cách đều nên ta có: 0 + 2020 = 1 + 2019 = 2 + 2018 = ….

  Trừ số 1010 thì dãy số này có cặp số là: 2020 ÷ 2 = 1010.

  Tổng của mỗi cặp số là 2020.

  ⇒ Tổng của 2021 số tự nhiên liên tiếp đầu tiên là: 2020 × 1010 + 1010 = 2041210.

  → 2041210 là số chẵn.

   

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )