Môn Toán Lớp 6 Câu 1: Số cặp (x;y) thỏa mãn x.y=-3 là Câu 2: Số giá trị x thuộc Z thỏa mãn x.|x|=-1 Câu 3: Giá trị của biểu thức (m+n).(m-n) với m=-3;

Question

Môn Toán Lớp 6 Câu 1: Số cặp (x;y) thỏa mãn x.y=-3 là
Câu 2: Số giá trị x thuộc Z thỏa mãn x.|x|=-1
Câu 3: Giá trị của biểu thức (m+n).(m-n) với m=-3; n=-5 là
Câu 4: Giá trị của x thỏa mãn -12.(x-5)+7.(3-x)=-5 là
Câu 5: Thực hiện phép tính 125.(-61).(-2)^3.(-1)^2n(n thuộc N* ta được Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Eliza 3 ngày 2022-09-22T17:11:22+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

 1. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Câu 1:  x.y=-3 ⇒ x =1 và y = -3 hoặc y = -1 hoặc x = 3

  câu 2: x.|x|=-1 ⇒x = -1

  Câu 3: Giá trị của biểu thức (m+n).(m-n) với m=-3; n=-5 ⇒ (-3-5)(-3+5) = -16

  Câu 4: -12.(x-5)+7.(3-x)=-5 ⇒ -12x+60 +21-7x = -5⇒19x =86⇒x = 86/19

  Câu 5: Thực hiện phép tính 125.(-61).(-2)^3.(-1)^2n = 61000

  0
  2022-09-22T17:12:42+00:00

  Câu 1:

  x.y=-3 ⇒ x;y∈ Ư(-3)

  ⇒ Ta có bảng sau:

  x.y                   -3                           -3                                -3                               -3

  x                      1                            -1                                 3                               -3

  y                     -3                             3                                -1                                1

  Vậy các cặp số (x;y) thỏa mãn x.y=-3 là: (1;-3) ; (-1;3) ; (3;-1) ; (-3;1)

  Câu 2:

  x.|x|=-1

  ⇒x=-1

  Câu 3:

  Thay m và n vào biểu thức ta có:

  (m+n).(m-n)= [-3+(-5)].[-3-(-5)]=-8.2=-16

  Câu 4:

  -12.(x-5)+7.(3-x)=-5

  ⇒ -12x+60 +21-7x =-5

  ⇒-12x-7x=-5-21-60

  ⇒-19x=-86

  ⇒x=-86:-19

  ⇒x=-86/-19

  ⇒x=86/19

  Câu 5:

  125.(-61).(-2)³.(-1)²=125.(-61).(-8).(-1)²=[125.(-8)].-61.1=-1000.-61.1=61000

  Nhớ vote 5 sao, cảm ơn và chọn câu trả lời hay nhất cho mình nha bạn.

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )