Môn Toán Lớp 6 Câu 1: Số vừa là bội của 3 vừa là ước của 54 là?

Question

Môn Toán Lớp 6 Câu 1: Số vừa là bội của 3 vừa là ước của 54 là? Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Adeline 5 ngày 2022-05-07T12:27:25+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-05-07T12:29:03+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   đây nha bạn

  Số b chia hết cho những số nào thì các số đó là ước của b. Giải: Các số là bội của 3 là: 0; 3; 6; 9; 12; 15; 18; 21; 24; 27; 30; 33; 36; 39; 42; 45; 48; 51; 54; 57;…. Các số là ước của 54 là: 1; 2; 3; 6; 9; 18; 27; 54.

  0
  2022-05-07T12:29:09+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   B(3): 0; 3; 6; 9; 12; 15; 18; 21; 24; 27; 30; 33; 36; 39; 42; 45; 48; 51; 54;…

  Ư(54): 1; 2; 3; 6; 9; 18; 27; 54.

  ⇒ Số vừa la bội của 3 vừa là ước của 54 là: 3; 6; 9; 18; 27; 54.

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )