Môn Toán Lớp 6 Câu 4: Bình làm bài kiểm tra với số điểm tối đa của mỗi bài là 100 điểm. Trong ba bài kiểm tra đầu, bạn ấy lần lượt được 76, 94 và 87

Question

Môn Toán Lớp 6 Câu 4: Bình làm bài kiểm tra với số điểm tối đa của mỗi bài là 100
điểm. Trong ba bài kiểm tra đầu, bạn ấy lần lượt được 76, 94 và 87 điểm. Hỏi để số
điểm trung bình của 5 bài kiểm tra là 81 điểm thì trong hai bài kiểm tra còn lại, số
điểm nhỏ nhất mà Bình phải đạt được trong một bài là bao nhiêu?
Câu 5: Tổng kết học kì I năm học 2021-2022, một trường THCS muốn
chia 320 cây bút; 200 quyển vở và 160 cục tẩy thành những phần thưởng như nhau
(số bút bằng nhau, số quyển vở bằng nhau và số cục tẩy bằng nhau). Hỏi có thể
chia được nhiều nhất thành mấy phần thưởng? Khi đó, mỗi phần thưởng có bao
nhiêu cây bút, bao nhiêu quyển vở và bao nhiêu cục tẩy? Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-toan-lop-6-cau-4-binh-lam-bai-kiem-tra-voi-so-diem-toi-da-cua-moi-bai-la-100-diem-trong-ba-b

in progress 0
Piper 4 ngày 2022-05-09T14:06:41+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-05-09T14:07:58+00:00

  Câu 4:

  Tổng số điểm 5 bài thi là:

  81 x 5= 405 (điểm)

  Số điểm của 2 bài thi còn lại là:

  405 – (76 + 94 + 87)= 148 (điểm)

  Điểm nhỏ nhất mà Bình phải đạt được trong một bài là:

  148 – 100 = 48 (điểm)

  Đ/s: 48 điểm

  Câu 5:

  Gọi a là số phần thưởng nhiều nhất được chia. Vì:

  320 chia hết cho a

  200 chia hết cho a

  160 chia hết cho a

  => a ∈ ƯCLN {300; 200; 160}

  => 320= 26.5

  => 200= 23.52

  => 160= 25.5

  ⇒ ƯCLN{320; 200; 160) = 23.5 = 40

  ⇒ Vậy có nhiều nhất 40 phần thưởng.

  Trong mỗi phần thưởng sẽ có:

  320 : 40= 8 (cây bút)

  200 : 40= 5 (quyển vở)

  160 : 40= 4 (cục tẩy)

  #trinhphuong17321.

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )