Môn Toán Lớp 6 Cho A = {x ∈ N / 24 ⋮ x, 60 ⋮ x và 5 ≤ x ≤ 10}. Viết tập hợp A bằng cách liệt kê các phần tử.

Question

Môn Toán Lớp 6 Cho A = {x ∈ N / 24 ⋮ x, 60 ⋮ x và 5 ≤ x ≤ 10}. Viết tập hợp A bằng cách liệt kê các phần tử. Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Sadie 4 tháng 2022-01-07T01:07:37+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-01-07T01:09:24+00:00

  Đáp án: $A = {4}$.

  Giải thích các bước giải:

  $24 \vdots x; 60 \vdots x$

  $⇒$ $x$ $∈$ `ƯC(24;60)`

  $⇔ x$ là ước của `ƯCLNN(24;60)=12`

  $⇒$ $x$ $∈$ `Ư(12)={±1;±2;±3;±4;±6;±12}`

  Mà $5 ≤ x ≤ 10 ⇒ x = 6$

  $⇒$ $A = {6}$.

  0
  2022-01-07T01:09:26+00:00

  Đáp án:

  Ta có 24 ⋮ x , 30 ⋮ x , 60 ⋮ x

  x ∈ ƯC (24, 30, 60)

  24 = 23 . 3 , 30 = 2 . 3 . 5 ; 60 = 22 . 3 . 5

  ƯCLN (24, 30, 60) = 2 . 3 = 6. Nên x ∈ ƯC( 6 )

  Do đó x ∈ { 1; 2; 3; 6 }

  Mà 5 ≤ x ≤ 10. Nên x = 6.

  Vậy A = { 6 }

  chúc bạn thi tốt

   

   

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )