Môn Toán Lớp 6 Cho bốn điểm A,B,C,D trên cùng một tia số và sắp xếp theo thứ tự đó. Biết rằng chúng là các điểm biểu diễn của 4 số 55 789;55699;54902;

Question

Môn Toán Lớp 6 Cho bốn điểm A,B,C,D trên cùng một tia số và sắp xếp theo thứ tự đó. Biết rằng chúng là các điểm biểu diễn của 4 số 55 789;55699;54902;55806. Hãy xác định điểm nào biểu diễn số nào Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Kennedy 8 tháng 2022-09-01T12:34:54+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-01T12:35:54+00:00

  Bài này mik đang làm BTVN nè nên chắc chắn đúng lun :3

  Vì `54902 < 55699 < 55789 < 55806`

  `=>` Điểm `A: 54902`; Điểm `B: 55699`; Điểm `C: 55789`; Điểm `D: 55806

   

  0
  2022-09-01T12:36:46+00:00

  Ta có: `54902 < 55699 < 55789 < 55806`

  `=>` Vậy:

  `+` Điểm `A: 54902`

  `+` Điểm `B: 55699`

  `+` Điểm `C: 55789`

  `+` Điểm `D: 55806`

   

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )