Môn Toán Lớp 6 Cho C= {x|x là số tự nhiên chia cho 3 dư 1, 3

Question

Môn Toán Lớp 6 Cho C= {x|x là số tự nhiên chia cho 3 dư 1, 3 mon-toan-lop-6-cho-c-la-so-tu-nhien-chia-cho-3-du-1-3-18-hay-viet-tap-hop-c-bang-cach-liet-ke-ca

in progress 0
Maya 4 ngày 2022-05-09T07:46:25+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-05-09T07:48:24+00:00

  Bài 3

  Ta có

  $C = \{ x \vert x \text{ là số tự nhiên chia 3 dư 1 }, 3 < x < 18\}$

  Tập hợp $C$ bằng cách liệt kê các phần tử là:

  $C= \{4, 7, 10, 13, 16\}$

  Bài 4

  $A = \{2, 0\}$.

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )