Môn Toán Lớp 6 Có 100 quyển sách và 90 bút bi. Cô giáo chủ nhiệm muốn chia số vở thành một phần thưởng gồm sách và bút bi. Như vậy thì cò lại 4 quyển

Question

Môn Toán Lớp 6 Có 100 quyển sách và 90 bút bi. Cô giáo chủ nhiệm muốn chia số vở thành một phần thưởng gồm sách và bút bi. Như vậy thì cò lại 4 quyển vở và 18 bút bi ko thể chia hết cho học sinh. Tính số học sinh được thưởng Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
9 tháng 2022-01-13T17:09:49+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-01-13T17:11:12+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

     Gọi số học sinh được thưởng là a (a ∈ N*)
  Vì khi chia đều 100 quyển vở và 90 bút mực cho a bạn thì còn lại 4 quyển vở và 18 bút mực không thể chia vào các phần thưởng nên:
     (100 – 4) ⋮ a ⇒ 96 ⋮ a (a > 4)

     (90 – 18) ⋮ a ⇒ 72 ⋮ a (a > 18)
  ⇒: a ∈ ƯCLN (96;72) và a > 18
     Ta có: ƯCLN(96;72) = 24.

  ⇒ a = {1;2;3;4;6;8;12;14}
     Vì a > 18. ⇒ a = 24
  Vậy Số học sinh được thưởng là 24 bạn

  0
  2022-01-13T17:11:30+00:00

  Giải

  Gọi số học sinh được thưởng là x ( x∈N*)

  Số quyển vở được chia đều cho các học sinh là :

       100 – 4 = 96 (quyển)

  Số bút bi được chia đều cho các học sinh là :

  90 – 18 = 72 (bút)

  ⇒ x ∈ ƯC(96,72)=Ư(24)={ bạn tự liệt kê nhé)

  Vì x>18

  ⇒x=24

  Vậy số học sinh  được thưởng là 24 học sinh.

  Chúc học tốt!!

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )