Môn Toán Lớp 6 có 16 cái đũa trắng,27 đũa vàng,46 đũa xanh trộn vào với nhau .nếu bn muốn lấy 2 đôi đũa trắng và 3 đôi đũa với các màu khác nhau cần í

Question

Môn Toán Lớp 6 có 16 cái đũa trắng,27 đũa vàng,46 đũa xanh trộn vào với nhau .nếu bn muốn lấy 2 đôi đũa trắng và 3 đôi đũa với các màu khác nhau cần ít nhất bao nhiêu đũa cần lâý Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Amaya 4 tháng 2022-08-23T04:54:16+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-08-23T04:55:38+00:00

  Muốn lấy hai đôi đũa trắng và 3 đôi đũa với các màu khách nhau ta cần bốc ít nhất:

                    16+27+1=74(chiếc)

                                    Đ/S: 74 chiếc

                                    

  0
  2022-08-23T04:55:40+00:00

  @py

  Bài làm :

  Nếu bạn muốn lấy 2 đôi đũa trắng và 3 đôi đũa với các màu khác nhau cần ít nhất số đũa cần lấy là :

  `16+27+1=74` ( chiếc )

  Đáp số : `74` chiếc đũa.

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )