Môn Toán Lớp 6 Có 3 cái chuông.Chuông thứ nhất cứ 8 phút reo 1 lần,chuông thứ 2 cứ 10 phút reo 1 lần, chuông thứ 3 cứ 16 phút reo một lần.Cả 3 chuông

Question

Môn Toán Lớp 6 Có 3 cái chuông.Chuông thứ nhất cứ 8 phút reo 1 lần,chuông thứ 2 cứ 10 phút reo 1 lần, chuông thứ 3 cứ 16 phút reo một lần.Cả 3 chuông cùng reo 1 lúc vào 6 giờ sáng.Hỏi cả 3 chuông cùng reo lần tiếp theo vào lúc mấy giờ?
Giúp với ạ!!!!!!!!Mình đang cần gấp!!!!!!!!!!!!!! Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Lydia 7 tháng 2022-08-20T17:00:44+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-08-20T17:02:24+00:00

  Đáp án:

  Gọi thời gian ngắn nhất mà 3 chuông reo cùng lúc là $a$ ($a\in N^*$)

  Ta có:

  $a\vdots 8$

  $a\vdots 10$

  $a\vdots 16$

  $a$ nhỏ nhất 

  $\Rightarrow a\in BCNN(8,10,16)$

  mà $BCNN(8,10,16)=80$

  $\Rightarrow a=80$

  Vậy cứ sau 80 phút thì 3 chuông sẽ cùng reo 1 lúc

  Chuông reo cùng lúc lúc 6 giờ sáng. Vậy sau 80 phút nữa tức 7 giờ 20 phút cả 3 chuông sẽ cùng reo một lúc 

   

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )