Môn Toán Lớp 6 Có bao nhiêu số chẵn có 4 chữ số khác nhau gọi số chẵn 4 chữ số khác nhau là abcd có -.cách chọn a có -..cách chọn b có–cá

Question

Môn Toán Lớp 6 Có bao nhiêu số chẵn có 4 chữ số khác nhau
gọi số chẵn 4 chữ số khác nhau là abcd
có …..cách chọn a
có ……cách chọn b
có……..cách chọn c
có……..cách chọn d
tìm có bao nhiêu số
ĐIỀN SỐ VÀO CHỖ TRỐNG GIẢI THIK ĐÓ LÀ NHỮNG SỐ NÀO VÌ SAO ?? Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Skylar 13 phút 2022-09-17T19:47:36+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-17T19:49:35+00:00

  Đề bài:

  Có bao nhiêu số chẵn có 4 chữ số khác nhau?

  Gợi ý đưa ra ở bên dưới câu hỏi là thiếu và chưa đầy đủ, nên mình đã sửa lại cho chính xác.

  Bài làm:

  Gọi số chẵn có 4 chữ số khác nhau là $\overline{abcd}$

  Trường hợp:

  Với $d=0$ có $1$ cách chọn $d$

  Có $9$ cách chọn $a$ (do $a\ne 0$)

  Có $8$ cách chọn $b$ (do không chọn $b$ giống với $d$ và $a$ đã chọn)

  Có $7$ cách chọn $c$ (do không chọn $c$ giống với $d, a, b$ đã chọn)

  Trường hợp này có $1.9.8.7=504$ cách

  Trường hợp:

  Với $d=2;4;6;8$ có 4 cách chọn $d$

  Có $8$ cách chọn $a$ (do $a\ne0$ và không chọn giống với $d$ vừa chọn)

  Có $8$ cách chọn $b$ (không chọn $b$ giống với $d,a$ đã chọn)

  Có $7$ cách chọn $c$ (không chọn $c$ giống với $d, a, b$ đã chọn)

  Trường hợp này có $4.8.8.7=1792$ cách

  Vậy Số số chẵn có 4 chữ số khác nhau là:

  $504+1792=2296$ cách

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )