Môn Toán Lớp 6 Có bao nhiêu số chia hết cho 3 và có 2 chữ số

Question

Môn Toán Lớp 6 Có bao nhiêu số chia hết cho 3 và có 2 chữ số
Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Melanie 1 năm 2022-04-07T18:33:41+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-04-07T18:35:05+00:00

  Bạn tham khảo :

  Số nhỏ nhất có hai chữ số chia hết cho $3$ là : $12$ 

  Số lớn nhất có hai chữ số chia hết cho $3$ là : $99$ 

  Vậy ta đặt dãy $A = 12 ; 15 ; 18 ; … ;  96 ; 99$

  Dãy trên có số số hạng là :

  $(99 -12 ) : 3 + 1 =30$ ( số hạng )

  Vậy có $30$ số hạng chia hết cho $3$ và có $2$ chữ số 

 1. hoaianh
  0
  2022-04-07T18:35:25+00:00

  Đáp án: 60 số

   

  Giải thích các bước giải:

  Gọi số có 2 chữ số chia hết cho 3 là ab ( ab > 9 ; ab ∈ )

  Ta có : Những số chia hết cho 3 thì có tổng chia hết cho 3

  Nếu a = ± 1 thì :

  1 + b phải chia hết cho 3

  → b = 2 ; 5 ; 8

  Nếu a = ± 2 thì :

  2 + b phải chia hết cho 3

  → b = 1 ; 4 ; 7

  Nếu a = ± 3 thì :

  3 + b phải chia hết cho 3

  → b = 0 ; 3 ; 6 ; 9

  ………………………………………… ( tương tự các ý trên )

  Các số phải tìm là : 

  ± 12 ; ± 15 ; ± 18 ; ± 21 ; ± 24 ; ± 27 ; ± 30 ; ± 33 ; ± 36 ; ± 39 ; ± 42 ; ± 45 ; ± 48 ; ± 51 ; ± 54 ; ± 57 ; ± 60 ; ± 63 ; ± 66 ; ± 69 ; ± 72 ; ± 75 ; ± 78 ; ± 81 ; ± 84 ; ± 87 ; ± 90 ; ± 93 ; ± 96 ; ± 99

  Vậy có 60 số chia hết cho 3 và có 2 chữ số

   

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )