Môn Toán Lớp 6 content://com.android.chrome.FileProvider/images/screenshot/1626271019586-730636858.jpg

Question

Môn Toán Lớp 6 content://com.android.chrome.FileProvider/images/screenshot/1626271019586-730636858.jpg Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-toan-lop-6-content-com-android-chrome-fileprovider-images-screenshot-1626271019586-730636858

in progress 0
Valerie 2 tháng 2022-10-04T09:35:49+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-10-04T09:37:07+00:00

  Đáp án: `a) 12000` `đồng`

                  `b) 3000` `đồng`

  Giải thích các bước giải:

  `a)` Giá quyển tập là:

        `20000 × 3/5=12000` `(đồng)`

  `b)` Số tiền còn lại sau khi bạn Lan để dành lại `2000` đồng là:

         `20000-12000-2000=6000` `(đồng)`

  Giá của mỗi cây viết là:

          `6000:2=3000` `(đồng)`

  0
  2022-10-04T09:37:37+00:00

  Giải thích các bước giải:

                                                     Giải 

               Số tiền bạn Lan dùng để mua 1 quyển tập là :

                            20000 . 3/5 = 12000( nghìn đồng )

               Sau khi mua 1 quyển tập số tiền bạn Lan còn lại là :

                             20000 – 12000 = 8000( nghìn đồng )

               Mỗi cây viết có số tiền là :

                              (8000 – 2000 ) : 2 = 3000(nghìn đồng )

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )