Môn Toán Lớp 6 cứu mình với huhu đăng 2 bài r

Question

Môn Toán Lớp 6 cứu mình với huhu đăng 2 bài r Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-toan-lop-6-cuu-minh-voi-huhu-dang-2-bai-r

in progress 0
Natalia 8 phút 2022-09-18T00:42:39+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-18T00:43:56+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   2

  a) Ta có : `5^23 = 6 . 5^22 > 5.5^22 = 5^23`

  Vậy `6.5^22 > 5^23`

  b) Ta có : `7.2^13 < 8,2^13 = 2^3 . 2^13 = 2^16`

  Vậy `7.2^13 < 2^16`

  c) ta có : `21^15 = (3.7)^15 = 3^15 . 7^15`

  `27^5 = (3^3)^5 = 3^15`

  `49^8 = (7^2)^8 = 7^16`

  Vì `3^15 . 7^15 < 3^15 . 7^16`

  Nên `21^15 < 37^5 . 49^8`

  3

  aTa có : `2019^15 ≈ 3,78 . 10^49`
  `199^20 ≈ 9,49 . 10^45`
  `=> 3,78 . 10^49 > 9,49 . 10^45`
  `<=> 2019^15 > 199^20`

  b

  Ta có:` 3^99 > 3^63 = (3^3)^21 = 27^21`

  Vì `27^21 > 11^21 mà 3^99 > 27^21`

  `⇒3^99 > 11^21`

  xin hay nhất

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )