Môn Toán Lớp 6 D=1+2-3-4+5+6-7-8+…-79-80-81

Question

Môn Toán Lớp 6 D=1+2-3-4+5+6-7-8+…-79-80-81 Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Kinsley 2 tháng 2022-09-24T17:12:05+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-24T17:13:17+00:00

  D = 1 + 2 – 3 – 4 + 5 + 6 – 7 – 8 +… – 79 – 80 – 81

  Ta nhóm 1 + 2 – 3 – 4 + 5 + 6 – 7 – 8 +… – 79 – 80 thành các cặp số, mỗi cặp số có 4 số hạng ⇒ có 20 cặp số

  ⇒ D = 1 + 2 – 3 – 4 + 5 + 6 – 7 – 8 +… – 79 – 80 – 81

          = (1 + 2 – 3 – 4) + (5 + 6 – 7 – 8) +…+ (77 + 78 – 79 – 80) – 81

          =   -4 + (-4) +…+ (-4) – 81 

          = -4 . 20 – 81

          = -80 – 81 = -161

   

  0
  2022-09-24T17:13:58+00:00

  D $= 1 + 2 -3 – 4 + 5 + 6-7-8 + ….-79 -80 -81$
  $= ( 1 + 2 -3 -4 ) + ( 5 + 6 – 7 – 8 ) +…. ( 77 + 78 – 79 – 80 ) – 81$
  $= -4 . 20 – 81$
  $=-80 – 81$
  $= -161$

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )