Môn Toán Lớp 6 Đố vui Viết phân số sau ở dạng tổng các phân số có mẫu số là số tự nhiên khác nhau nhưng có cùng tử số là 1.

Question

Môn Toán Lớp 6 Đố vui Viết phân số sau ở dạng tổng các phân số có mẫu số là số tự nhiên khác nhau nhưng có cùng tử số là 1. Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-toan-lop-6-do-vui-viet-phan-so-sau-o-dang-tong-cac-phan-so-co-mau-so-la-so-tu-nhien-khac-nha

in progress 0
Bella 7 tháng 2022-05-08T09:23:23+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-05-08T09:24:32+00:00

  `a)2/3=1/2+1/6`

  `b)8/15=1/3+1/5`

  `c)7/8=1/2+1/4+1/8`

  `d)17/18=1/2+1/3+1/9`

  0
  2022-05-08T09:24:34+00:00

  Đáp án:

  a.$\dfrac23=\dfrac12+\dfrac16$

  b.$\dfrac8{15}=\dfrac13+\dfrac15$

  c.$\dfrac78=\dfrac12+\dfrac14+\dfrac18$

  d.$\dfrac{17}{18}=\dfrac12+\dfrac13+\dfrac19$ 

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )