Môn Toán Lớp 6 Đổi một số đơn vị đo độ dài sau: a/ 270m = ……….dm = …………cm = …………mm b/ 54,9m = ………..dam = ……….hm = ……….km c/ 90km = ………m = ……….cm = ……

Question

Môn Toán Lớp 6 Đổi một số đơn vị đo độ dài sau:
a/ 270m = ……….dm = …………cm = …………mm b/ 54,9m = ………..dam = ……….hm = ……….km
c/ 90km = ………m = ……….cm = ………..mm d/ 4,5km = ……….hm = …………dam = ……..m
e/ 15mm = …….m = ………km = ………..dm f/ 250cm = ………m = ……….km = ………mm
g/ 0,5 dm =………….m = ………..mm h/ 2,1cm = ………..m = ……….dm
l/ 0,05m = ………….mm = ……….cm m/4,52mm = …………dm = ………….cm Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Athena 2 tháng 2022-09-25T01:24:39+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-25T01:26:07+00:00

  a/ `270m = 2700 dm =27000 cm =270000 mm`

  b/ `54,9m = 5,49 dam =0,549 hm = 0,0549 km`

  c/ `90km =90000 m =9000000 cm =90000000mm`

  d/ `4,5km =45 hm = 450 dam =4500 m`

  e/ `15mm =0,015 m = 0,00015 km = 0,15 dm`

  f/ `250cm = 2,5 m = 0,0025 km =2500 mm`

  g/ `0,5 dm =0,05 m = 50 mm`

  h/ `2,1cm =0,021 m =0,21 dm`

  l/ `0,05m =50 mm =0,5 cm`

  m/`4,52mm =0,0452 dm =0,452 cm`

                                     `XIN` `HAY` `NHẤT`

   

  0
  2022-09-25T01:26:18+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  a, 270m=2700dm=27000cm=270000mm

  b, 54,9m=5,49dam=0,549hm=0,0549km

  90km=90000m=9000000cm=90000000mm

  d, 4,5km=45hm=450dam=4500m

  e, 15mm=0,015m=0,00015km=0,15dm

  f, 250cm=2,5m=0,0025km=2500mm

  g, 0,5dm=0,05m=50mm

  h, 2,1cm=0,021m=0,21dm

  l, 0,05m=50mm=0,5cm

  m,

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )