Môn Toán Lớp 6 EM CẦN GẤP Ạ 5 SAO..

Question

Môn Toán Lớp 6 EM CẦN GẤP Ạ 5 SAO.. Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-toan-lop-6-em-can-gap-a-5-sao

in progress 0
Ximena 1 tuần 2022-05-06T22:29:19+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-05-06T22:30:56+00:00

  `a, 15. 5^2 + 15. 76 – 15`

  `= 15. 25 + 15. 76 – 15`

  `= 15. (25 + 76 – 1)`

  `= 15. 100`

  `= 1500`

  `b, 2. {2021^0 – 13.(3^2 – 1)} – 21^1`

  `= 2. {1 – 13. (9 – 1)} – 21`

  `= 2. {1 – 13. 8} – 21`

  `= 2. (-103) – 21`

  `= -206 – 21`

  `= -227`

  `2.`

  `a, x + 7^2 = 103`

  `=> x + 49 = 103`

  `=> x = 103 – 49`

  `=> x = 54`

  Vậy `x = 54`

  `b, 124 – 3x = 10^5 : 10^3`

  `=> 124 – 3x = 10^2`

  `=> 124 – 3x = 100`

  `=> 3x = 124 – 100`

  `=> 3x = 24`

  `=> x = 24 : 3`

  `=> x = 8`

  Vậy `x = 8`

  `#Mon`

   

  0
  2022-05-06T22:31:05+00:00

  Đáp án:

  a, `15.5²+15.76-15`

  `=15.25+17.76-15`

  `=15.(25+76-1)`

  `=15.100`

  `=1500`

  b, `2.{2020^0-13.(3²-1)}-21^1`

  `=2.{1-13.8}-21`

  `=2.{1-104}-21`

  `=2.(-103)-21`

  `=-206-21`

  `=-227`

   

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )