Môn Toán Lớp 6 Em hãy nhắc lại quy tắc trừ hai phân số cùng mẫu (cả tử và mẫu đều dương) đã học rồi tính các hiệu sau: $\dfrac7{13}-\dfrac5{13}$ và $\

Question

Môn Toán Lớp 6 Em hãy nhắc lại quy tắc trừ hai phân số cùng mẫu (cả tử và mẫu đều dương) đã học rồi tính các hiệu sau:
$\dfrac7{13}-\dfrac5{13}$ và $\dfrac34-\dfrac15$ Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-toan-lop-6-em-hay-nhac-lai-quy-tac-tru-hai-phan-so-cung-mau-ca-tu-va-mau-deu-duong-da-hoc-ro

in progress 0
Sarah 4 tháng 2022-11-22T01:31:44+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-11-22T01:33:32+00:00

  Đáp án+Giải thích các bước giải:

  Muốn cộng 2 phân số cùng mẫu, ta lấy tử cộng tử và giữ nguyên mẫu

  $+)\dfrac7{13}-\dfrac5{13}=\dfrac2{13}\\ +)\dfrac34-\dfrac15\\=\dfrac{15}{20}-\dfrac4{20}\\=\dfrac{11}{20}$

  0
  2022-11-22T01:33:32+00:00

  Giải thích các bước giải:

  Muốn cộng 2 phân số cùng mẫu ta lấy tử số của phân số này cộng tử số của phân số kia và giữ nuyên mẫu số
  `7/13-5/13=2/13`
  `3/4-1/5=15/20-4/20=11/20`

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )