Môn Toán Lớp 6 Giải bài tập toán lớp 6 trang 119

Question

Môn Toán Lớp 6 Giải bài tập toán lớp 6 trang 119 Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Mackenzie 9 tháng 2022-03-16T20:19:56+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-03-16T20:21:42+00:00

  bài 40:thực hành

  ví dụ:

  – Độ dài bút chì: 17 cm

  -Độ dài thước kẻ ngắn: 21 cm (tính cả hai đầu trắng thừa của thước kẻ)

  -Độ dài hộp bút: 25 cm

  bài 41:thực hành

  một số ví dụ:

  – Nền nhà lớp học:

  • Chiều dài: 24 m

  • Chiều rộng: 12 m

  – Bảng:

  • Chiều dài: 3,3 m

  • Chiều rộng: 1,2 m

  – Bàn giáo viên:

  • Chiều dài: 1,2 m

  • Chiều rộng: 0,6 m

  bài 42

  Sử dụng thước kẻ để đo hai đoạn thẳng AB và AC, ta thấy chúng đều có độ dài là:

  AB = AC = 28 mm (= 2,8 cm)

  Hai đoạn thẳng này bằng nhau, ta dùng một dấu gạch (ngang hay chéo tùy bạn) để đánh dấu cả hai đoạn thẳng này.

  bài 43

  Sử dụng thước kẻ đo độ dài các đoạn thẳng ta được:

  AB = 30 mm; AC = 18 mm; BC = 35 mm suy ra: AC < AB < BC

  Vậy thứ tự tăng dần về độ dài là: AC, AB, BC.

  bài 44

  a)

  Sử dụng thước kẻ đo độ dài các đoạn thẳng trong hình 46. Ta được:

  AB = 12 mm, BC = 16 mm, CD = 25 mm, DA = 30 mm suy ra: AB < BC < CD < DA

  Vậy thứ tự giảm dần về độ dài các đoạn thẳng là: DA, CD, BC, AB.

  b) Chu vi của hình ABCD là:

  AB + BC + CD + DA = 12 + 16 + 25 + 30 = 83 (mm)

  Đáp số: 83 (mm)

  bài 45

  – Ta có thể dự đoán rằng chu vi hình b) lớn hơn hình a).

  – Kiểm tra: sử dụng thước kẻ đo từng đoạn thẳng rồi sau đó cộng lại, ta tính được chu vi của các hình như sau:

     + Chu vi hình a) là: 78 mm

     + Chu vi hình b) là: 83 mm

  Vì 83 > 78 nên chu vi hình b) lớn hơn hình a). Nói cách khác, dự đoán là đúng.

  0
  2022-03-16T20:21:53+00:00

  Đáp án: 40, 41: thực hành

  42: đoạn thẳng AB và AC bằng nhău

  còn lại tự đánh dấu

  43:CA,AB,BC.

  44: DA,DC,BC,AB

  CÒN LẠI MÌNH CHẮC BẠN LÀM ĐƯỢC

  Giải thích các bước giải:

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )