Môn Toán Lớp 6 giải bài toán có lời văn sau : Hai bạn Minh và Ngọc thường đến thư viện đọc sách . Minh cứ 12 ngày đến thư viện một lần , Ngọc 15 ngày

Question

Môn Toán Lớp 6 giải bài toán có lời văn sau :
Hai bạn Minh và Ngọc thường đến thư viện đọc sách . Minh cứ 12 ngày đến thư viện một lần , Ngọc 15 ngày đến 1 lần . Lần đầu cả hai bạn cùng đến thư viện vào 1 ngày . Hỏi sau ít nhất bao nhiêu ngày thì cả hai bạn lại cùng đến thư viện ? Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ivy 4 ngày 2022-05-09T07:16:58+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-05-09T07:18:45+00:00

  Gọi x là số ít nhất để hai bạn đến thư viện cùng một ngày `( x ∈ N*)`

  Vì Minh cứ `12` ngày đến thư viện một lần, Ngọc `15` ngày đến `1` lần.

  `=> x = BCN N ( 12; 15)`

  Ta có :

  `12 = 2^2. 3`

  `15 = 3. 5`

  `=> BCN N ( 12; 15) = 2^2. 3. 5 = 60`

  `=> x = 60`

  Vậy : Sau ít nhất `60` ngày thì hai bạn cùng đến thư viện

   

  0
  2022-05-09T07:18:52+00:00

  Đáp án + giải thích các bước giải:

  + Gọi số ngày ít nhất thì cả hai bạn cùng đến thư viện là x ( x ∈ N )

  + Ta có:

  x $\vdots$ 12

  x $\vdots$ 15

  x ít nhất

  ⇒ x ∈ BNN( 12, 15 )

  + Ta có:

  12 = $2^{2}$ . 3

  15 = 3 . 5

  ⇒ BCNN( 12, 15 ) = $2^{2}$ . 3 . 5 = 60

  Vậy sau ít nhất 60 ngày thì hai bạn cùng đến thư viện.

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )