Môn Toán Lớp 6 Giải giúp tôi bài toán này

Question

Môn Toán Lớp 6 Giải giúp tôi bài toán này Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-toan-lop-6-giai-giup-toi-bai-toan-nay

in progress 0
Kaylee 23 phút 2022-07-05T05:22:04+00:00 2 Answers 0 views 0

Môn Toán Lớp 6 Giải giúp tôi bài toán này!

Question

Môn Toán Lớp 6 Giải giúp tôi bài toán này! Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-toan-lop-6-giai-giup-toi-bai-toan-nay

in progress 0
Lyla 2 tháng 2022-05-20T00:49:26+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-05-20T00:51:20+00:00

  (15/33-5/21) – (1hai phần 3 – 18/33 + 16/21)

  = 15/33-5/21 – 5/3 + 18/33-16/21

  = ( 15/33+18/33) + (-5/21-16/21) – 5/3

  =              1          +        (-1)       – 5/3

  =                           0                     -5/3

  =                                    -5/3    

                CHO MÌNH CÂU TRẢ LỜI HAY NHẤT NHÉ

  0
  2022-05-20T00:51:24+00:00

  b. ($\frac{15}{33}$ – $\frac{5}{21}$ ) – (1$\frac{2}{3}$ -$\frac{18}{33}$ + $\frac{16}{21}$ )

  =$\frac{15}{33}$ – $\frac{5}{21}$ – $\frac{5}{3}$ + $\frac{18}{33}$ – $\frac{16}{21}$

  = ($\frac{15}{33}$ + $\frac{18}{33}$ ) + ($\frac{-5}{21}$ – $\frac{16}{21}$ ) – $\frac{5}{3}$ 

  = $\frac{33}{33}$ + ($\frac{-21}{21}$) – $\frac{5}{3}$ 

  = 1 + (-1) – $\frac{5}{3}$ = -$\frac{5}{3}$ = -1$\frac{5}{3}$ 

   

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )